Klinika
U Smaltovny 32
+420 608 126 381

Chronické selhání ledvin

Chronické selhání ledvin je nejběžnějším onemocněním ledvin psů a koček. Obvykle se dává do souvislosti se staršími pacienty, i když onemocnění často postihuje i střední věkovou kategorii. Vyšší výskyt ledvinového selhání ve vyšším věku souvisí s progresivně se snižující rezervní kapacitou ledvin. Je to výsledný stav dlouhodobého dynamického procesu, který postupně omezuje funkčnost ledvin.

Při selhání ledvin dochází k rozvoji klinických příznaků, až když je nenávratně poškozeno 75% ledvinového parenchymu. Nejčastějšími příčinami jsou chronické záněty ledvin, kdy dochází k vlivu bakteriální infekce na buňky ledvin a následně k jejich poškození. U koček může být příčinou také virové onemocnění infekční peritonitida – FIP.

Jak se selhání ledvin projevuje?

Následkem selhávání ledvin je hromadění odpadových látek v krvi (kreatinin, močovina). Zvířata s ledvinovým selháním trpí nechutenstvím, hubnutím, zvracením a méně často také průjmem. Anorexie, vznikající v důsledku vředů v trávicím traktu a onemocnění zubů, přispívá také k nechutenství. Vředy na sliznici trávícího traktu mohou být částečně způsobeny vysokou hladinou amoniaku (čpavku) ve slinách. U pacientů je též pozorováno primární nadměrné pití, které sekundárně způsobuje nadměrné močení. Přesto dochází u pacientů se selháním ledvin ke ztrátám vody, což je možné ale korigovat vhodnou dietou s nízkým obsahem sodíku a proteinu.

U více než poloviny postižených psů a koček se vyvíjí i neurologické příznaky a to nejčastěji snížení mentálních funkcí, slabost, poruchy chůze, křeče. Některá zvířata mohou oslepnout. Intenzita klinických příznaku závisí na množství odpadových látek v krvi a délce trvání jejich zvýšení. Některá zvířata jsou k zvýšení odpadových látek velmi citlivá a vyvíjí se u nich těžké klinické příznaky již v časném stádiu onemocnění, kdežto jiná jsou rezistentní a vykazují jen málo nebo žádné klinické příznaky.

Diagnostika

Majitelé v anamnéze udávají snížení apetitu až anorexii, hubnutí, průjem, občas s krví, zvracení, letargii, slabost, ospalost, někdy záchvaty křečí, špatnou kvalitu srsti, nadměrné línání, slepotu. Diagnostika se opírá o anamnézu a klinické příznaky, vyšetření krve, zejména stanovení hladin močoviny a kreatininu, RTG a USG vyšetření ledvin. Mnohokrát, hlavně při časné a dobře kompenzované fázi onemocnění, je chronické selhávání ledvin objeveno náhodně při preventivním vyšetření krve.

Jak se selhání ledvin léčí?

Terapie při klinických příznacích spočívá v odstranění vyvolávající příčiny, pokud je známa. Ale bohužel ve většině případů je těžké zjistit primární příčinu, proto volíme podpůrnou terapii pomocí infuzních roztoků, aby se odpadní látky vyplavily rychleji z těla a zabránilo se dehydrataci organismu. Podáváme antibiotika, dlouhodobě dietu s restrikcí bílkovin, fosforu a sodíku (speciální krmiva) a léky na ochranu sliznice trávícího traktu před působením odpadních látek.

Prognóza u individuálního pacienta závisí na klinických příznacích. Některá zvířata jsou velice citlivá a léčba je obtížná i v časném stadiu onemocnění, jiná jsou rezistentní vůči účinkům odpadních látek a přežívají dlouhou dobu i s pokročilým selháním ledvin.

Jak selhání ledvin předcházet?

Vzhledem k tomu, že chronické selhání ledvin představuje konečný stav onemocnění, není možné formulovat jednotnou prevenci. Je však možné redukovat některé z příčin pomocí:

  • 1. Pravidelného vyšetřování moči umožňující včas odhalit močovou infekci.
  • 2. Krmení kvalitním krmivem, nezatěžování organizmu nadměrným přívodem fosforu v krmivu (srdeční svalovina, krmivá s vysokým obsahem bílkovin).
  • 3. U geriatrických pacientů alespoň jednou ročně kontrolovat krev.
 
2024 1. 1.

UPOZORNĚNÍ

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

Ordinační doba Klinika
Po-Pá: 8:30–15:00 / 16:00–19:00
So: 9:00–12:00
Ne: 16:00–19:00

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

RoyalCanin

Copyright © 2007-2013 Livet.cz - veterinární klinika | U Smaltovny 32, Praha 7 - Holešovice | livet.cz@gmail.com | Sledujte nás