Klinika
U Smaltovny 32
+420 608 126 381

MOR KRÁLÍKŮ (Virové hemoragické onemocnění králíků)

Králičí mor je vysoce nakažlivé, akutně probíhající onemocnění králílů, které ve většině případů končí úmrtím zvířete. Původcem je virus čeledi Caliciviridae rozšířený po celém světě. Ve vnějším prostředí je značně odolný, v teplotě 4°C přežije až 4,5 měsíce.

Přenos onemocnění

Mláďata do 2 měsíců věku jsou vůči viru imunní díky účinným protilátkám od matky. Potom může dojít k nákaze v jakémkoli věku bez rozdílu pohlaví a plemene. Z organismu je virus vylučován nosním sekretem, močí a trusem a šíří se přímým kontaktem, chovatelskými pomůckami, ale i bodavým hmyzem. Díky tomu má onemocnění sezónní charakter s největším výskytem od dubna do října.

Klinické příznaky a diagnostika

Nemoc má velmi krátké inkubační období, projeví se už do 2 dnů po nakažení. Virus v těle vyvolává obraz hemoragické diatézy, čili krváceniny na sliznicích, serózách, poškození jater, plic a dalších vnitřních orgánů.

Nemoc může mít velmi rychlý průběh, kdy si nemusíme všimnout žádných potíží, ale králík náhle uhyne. Před úhynem můžeme pozorovat křeče, ochrnutí. Při pomalejším průběhu nemoci bývají králíci malátní, spaví, nepřijímají potravu, objevuje se krvácení z nosu, otok očí, modrofialové zabarvení sliznice a kůže okrajových částí těla. Většinou býva postižen celý chov a králici rychle hynou, pokud králík přežije, stává se potom zdrojem nákazy pro ostatní.

Podezření na toto onemocnění vyslovujeme vždy, objeví-li se tyto příznaky, potvrdit nám ho může jenom laboratorní vyšetření krve a tkání z uhynulých zvířat (elektronový mikroskop, sérologie).

Terapie a prevence

Léčba bohužel neexistuje. Pokud je tento virus zjištěn v chovu je nutná likvidace celého chovu a důkladná asanace prostředí. Jedinou účinnou zbraní je pravidelná vakcinace králíka. V případě nepříznivé nákazové situace můžeme začít vakcinovat už od 6. týdnů věku králíčka a za 4 týdny vakcinaci zopakovat. Pokud je nákazová situace dobrá, začínáme vakcinovat v 10 týdnech věku a následně revakcinujeme každých 6 měsíců společně s myxomatózou králíků. Dále je důležité podávat králíkům kvalitní krmivo, dobrá hygiena chovu (desinfekce, pravidelná výměna podestýlky), případně také ochrana před hmyzem (chov u uzavřeném prostoru, sítě).

 

MYXOMATÓZA

Jedná se o vysoce infekční smrtelné onemocnění domácích i divokých králíků, které se projevuje zánětlivými edémy - MYXOMY na hlavě a pohlavním aparátu. Původcem je virus Poxvirus, rod Leporipoxvirus, který je velmi odolný vůči dezinfekčním prostředkům. V kadáverech přežívá v létě 7 – 10 dní, v zimě několik měsíců, v suché králičí kůži až 10 měsíců.

Přenos onemocnění

Hlavní roli v přenosu viru hraje bodavý hmyz. Přenos kontaktem, vzduchem, či chovatelskými pomůckami je málo pravděpodobný. Králíci jsou tedy ohroženi především od května do listopadu, nejvíce v září a v říjnu. Vnímavá jsou všechna zvířata bez ohledu na věk, pohlaví a plemeno. Příznaky se objevují za 6-10 dní od nakažení. Králíci, kteří přežili, jsou zdrojem nákazy pro ostatní. Nejvíce viru je obsaženo v kožních změnách, minimum v moči

Klinické příznaky a diagnostika

Mezi klinické příznaky patří překrvení spojivek, čirý až hnisavý výtok z očí, zduření a slepení víček. Kolem očí, ušních boltců, nozder, genitálíí, konečníku, ale i na hřbetě a končetinách se tvoří uzlové změny – myxomy. Králíci mají horečku až 42°C, jsou apatičtí, obtížně dýchají, nepřijímají krmivo a vodu, postupně hubnou, až za cca 12 – 14 dnů uhynou.

V dnešní době se může vyskytnou také odlišná forma myxomatózy tzv. amyxomatozní, která má mírnější průběh a projevuje se zánětem spojivek a dechovými obtížemi.

Toto onemocnění se diagnostkuje pomocí typických příznaků a na základě histologického vyšetření tkání z uhynulých králíků. Je možná též kultivace patogena na buněčných kulturách.

Terapie a prevence

Léčba myxomatózy bohužel neexistuje, naprostá většina králíků onemocnění podlehne. Jedinou účinnou ochranou je pravidelná vakcinace králíků. Nejčastěji se vakcinuje společně s morem králíků. V případě nepříznivé nákazové situace můžeme začít vakcinovat už od 6. týdnů věku králíčka a za 4 týdny vakcinaci zopakovat. Pokud je nákazová situace dobrá, začínáme vakcinovat v 10 týdnech věku a následně revakcinujeme každých 6 měsíců. Dále je vhodné chránit králíky před bodavým hmyzem (sítě, repelenty, chov v uzavřeném prostoru). Pokud Vám králíček uhyne na toto onemocnění, je nutná důkladná dezinfekce prostředí 2%NaOH (louh sodný) a minimálně 3 týdny si nepořizovat králíčka nového.

2023 4. 11.

UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti,

od pondělí 6.11.2023 pro Vás prodlužujeme ordinační dobu následovně:

Pondělí - Pátek
8:30 - 15:00   16:00 - 19:00

Víkend zůstává dle původní ordinační doby:

Sobota: 9:00 - 12:00
Neděle: 16:00 - 19:00

Ordinační doba Klinika
Po-Pá: 8:30–15:00 / 16:00–19:00
So: 9:00–12:00
Ne: 16:00–19:00

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

RoyalCanin

Copyright © 2007-2013 Livet.cz - veterinární klinika | U Smaltovny 32, Praha 7 - Holešovice | livet.cz@gmail.com | Sledujte nás